W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego zapraszamy na I Konferencję "Spotkania mikrobiologów i farmaceutów klinicznych z pediatrami" pod przewodnim tytułem SEPSA


Szanowni Państwo,

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowne narastanie oporności patogenów na dostępne leki. W kolejnych polskich szpitalach pojawiają się zakażenia szczepami, dla których nie mamy opcji terapeutycznej. Narasta liczba pacjentów, których nie możemy uratować. Pojawia się perspektywa epidemii/pandemii wywołanych opornymi patogenami. Niestety wiedza ta bardzo wolno dociera do naszej świadomości. Już czas na połączenie sił mikrobiologów, farmaceutów i lekarzy, aby zapobiec narastaniu zakażeń szpitalnych i antybiotykooporności.
Nasza I Konferencja poświęcona zostanie SEPSIE, chorobie wywołanej przez zagrażające życiu zakażenie. Pragniemy wspólnie omówić wszystkie aspekty związane z diagnostyką i terapią posocznicy, aby pogłębić wiedzę i przedyskutować rekomendowane standardy postępowania w tych naglących stanach. Interdyscyplinarne spotkania pozwalają na wypracowanie wspólnego języka w zakresie omawianego problemu, ułatwiają wzajemne zrozumienie i budują nowe kontakty.
W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są zaangażowani w leczenie pacjentów z zakażeniami.


Prof. dr hab. n.med.  Krzysztof Fyderek  
Dyrektor USD w Krakowie

Sponsor Główny

Pozostali Sponsorzy