REJESTRACJA OTWARTA TYLKO DO 07 listopada 2018 . 


Termin I Konferencji "Spotkania mikrobiologów i farmaceutów klinicznych z pediatrami":
15 listopada 2018 r.

Miejsce obrad:
Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków
 
Biuro Organizacyjne:
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl

Opłata rejestracyjna:
50 zł brutto - uczestnik
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w obradach, wstęp w strefę wystaw firmowych, identyfikator i materiały konferencyjne, przerwę kawową.
Opłaty można przesłać za pomocą:
  • przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
    ALIOR Bank S.A. O/Kraków 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
  • płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy:
Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.

Certyfikat:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6.10.2004 r. Dz.U. nr 231, poz. 2326 uczestnicy konferencji otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

Rezygnacja:
Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej do 15 września 2018 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

Sponsor Główny

Pozostali Sponsorzy