Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Prof.dr hab. n.med. Janusz Skalski
Dyrektor Instytutu Pediatrii
oraz
Dr hab.n.med. Przemko Kwinta Prof.UJ
Konsultant wojewódzki z dziedziny Pediatrii
 

Sponsor Główny

Pozostali Sponsorzy