Spotkania mikrobiologów i farmaceutów klinicznych z pediatrami
15 listopada 2018

9:45-10:00
Otwarcie spotkania
10:00-11:30
Sesja I
Sepsa – globalne zagrożenie zdrowotne
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław – 25 min.
Dlaczego diagnostyka zakażeń krwi jest konieczna – aspekt prawny i kliniczny
Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Uniwersytet Medyczny  Wrocław – 25 min.
Jak przeprowadzić diagnostykę zakażeń krwi aby uzyskać wiarygodny i przydatny klinicznie wynik
Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, Uniwersytet Medzyczny  Wrocław – 25 min.
Dyskusja– 15 min.
11:30-13:00
Sesja II
Jak zmieniały się patogeny zakażeń krwi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na przestrzeni ostatnich 10 lat?
Mgr anal. med. Joanna Klepacka, Zakład Mikrobiologii USD Kraków – 25 min.
Antybiotykoterapia – nowe możliwości i opcje terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Leków Warszawa – 25 min.
Zakażenie Staphylococcus epidemidis opornym na linezolid w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci – pierwszy szczep w Polsce
Dr hab. n. med. Szymon Skoczeń, Oddział Onkologii i Hematologii USD Kraków – 10 min.
Zakażenie krwi Streptococcus pneumoniae szczep MLS
Dr Izabella Głodzik, Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii USD Kraków – 10 min.
Dyskusja – 20 min.
13:00-13:30
Poczęstunek
13:30-15:00
Sesja III
RATAN system monitorowania antybiotykoterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Mgr anal. med. Joanna Klepacka, mgr inżynier Jarosław Kołton, Zakład Mikrobiologii USD Kraków – 20 min.
Racjonalna antybiotykoterapia u dzieci w warunkach Apteki Szpitalnej – jak my to robimy w USD?
Mgr biologii i farmacji Agnieszka Datoń-Stala, USD Kraków – 20 min.
Salmonella, rzadkie czynniki zakażenia krwi
Dr Katarzyna Garus, Oddział Onkologii i Hematologii USD Kraków – 10 min.
Escherichia coli typ K1 jako przyczyna ciężkiego zakażenia krwi i ośrodkowego układu nerwowego
Dr n. med. Tomasz Tomasik, Oddział Intensywnej Terapii Noworodka USD Kraków – 10 min.
Dziecko z zakażeniem krwi Corynebacterium jeikeium
Dr hab. n .med. Piotr Wojciechowski, Szpitalny Oddział Ratunkowy USD Kraków – 10 min.
Dyskusja – 20 min.
15:00-15:15
Zamknięcie spotkania i podziękowania
15:15-16.00
Zakończenie przy kawie

W trakcie konferencji w ramach sesji plakatowej będzie prezentowana praca naukowa pt: Diagnostyka i hodowla biofilmu bakteryjnego z izolatów powodujących zapalenie zatok.
A.Gibała, B.Wąsik, J.Szaleniec, M.Szaleniec, T.Gosiewski.

Sponsor Główny

Pozostali Sponsorzy